Menu

Forsiden
Idegrundlaget
Konsulentydelser
  - Salgsudviklingsprojekter
  - Forretningsudvikling
  -
Salgsseminarer
  -
Ledelsesseminarer
  -
Distributionsanalyser
  -
”Huskonsulent”
  -
Kundeanalyser
  -
Bestyrelsesarbejde

Personprofil
Nyheder
Kontakt/visitkort

 
 
Virksomhedstilpassede salgsseminarer baseret på en målrettet og effektiv analyse af virksomhedens situation og mål.

Konsulentfirmaet Ivan Bach tilbyder at gennemføre virksomhedstilpassede salgsseminarer, som er tilrettelagt ud fra de specifikke behov, som den enkelte virksomhed har.

Inden indholdet af seminaret kan fastlægges, afholdes der møder med udvalgte interne – og eksterne sælgere og salgsledelsen. På denne måde tilpasses salgsseminaret efter virksomheden situation, og ønsker. Samtidig får konsulenten den nødvendige viden om virksomheden og medarbejderne.

Afhængig af virksomhedens størrelse og salgsorganisation kan det i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at gennemføre et seminar for eksterne sælgere og Key Account Managers og et for de interne sælgere i virksomheden. Dette giver en række fordele, idet salgsseminaret kan opbygges målrettet til medarbejdernes daglige jobindhold og udviklingsbehov.

Der er nogle klare og naturlige fordele ved at anvende individuelt tilpassede seminarer:

● Alle drøftelser tager afsæt i medarbejdernes hverdag

● Alle værktøjer og metoder er nøje udvalgt ud fra medarbejdernes jobsituation og branche.

● Undervejs i seminaret dokumenteres ”best practice” og rapportering sker til salgsledelsen.

Eksempler på områder, som kan indgå i et virksomhedstilpasset salgsseminar:

● Virksomhedens salgsplatform & salgsproces.

● På hvilke områder bedømmer vore kunder os i forhold til salgsprocessen?

● Vores evne til arbejde effektivt og målrettet på at skaffe nye kunder til virksomheden.

● Vores evne til at sælge mere til købende kunder.

● Fra behov til løsningssalg.

● Hvordan sikrer vi et effektivt og målrettet tilbudsarbejde?

● Hvordan kan sælgeren opnå en effektiv planlægning og prioritering af sin tid og indsats?

● Hvordan tackler vi indvendinger fra vore kunder?

● Argumentkatalog baseret på virksomhedens markedstilbud.

● Relationsudvikling.

Key Account Management.
 
 
 

           -  Site by WEBLEADER.DK  -
Konsulentfirmaet Ivan Bach   -   Nørre Allé 9, DK-8930 Randers NØ   -   Tel.: +45 53385530   -   Mail: konsulentfirmaet@ivanbach.com   -   CVR: 31219957

© www.ivanbach.com