Menu

Forsiden
Idegrundlaget
Konsulentydelser
  - Salgsudviklingsprojekter
  - Forretningsudvikling
  -
Salgsseminarer
  -
Ledelsesseminarer
  -
Distributionsanalyser
  -
”Huskonsulent”
  -
Kundeanalyser
  -
Bestyrelsesarbejde

Personprofil
Nyheder
Kontakt/visitkort

 
 
Kvalitative kundeanalyser med fokus på kundens bedømmelse af samarbejdet og ideer til virksomhedens fortsatte udvikling.

Konsulentfirmaet Ivan Bach tilbyder at gennemføre kvalitative kundeanalyser for virksomheder, som ønsker et mere dybdegående indblik i de vigtigste kunders oplevelser af samarbejdet med virksomheden.

Virksomheden ønsker kundeorientering og at anvende kundernes ideer og forslag til en fortsat udvikling af virksomheden.

Ved en kvalitativ kundeanalyse forstås dialog baserede samtaler imellem virksomhedens vigtigste kunder - nuværende og nye - og konsulenten.

Konsulenten har i samarbejde med virksomheden udarbejdet en åben spørgeguide, som sikrer, at alle væsentlige områder drøftes og evalueres i dialogen med kunden.

Ved at anvende den kvalitative interviewform får virksomheden ofte en unik information fra virksomhedens vigtigste kunder sammenlignet med den informationsværdi, som kan skaffes via spørgeskema-baserede kundeanalyser.

Den typiske proces vil være:

Fastlæggelse af mål og ambitionsniveau for kundeanalysen.

Fastlæggelse af kundens bedømmelseskriterier.

Gennemførelse af 6-15 interviews med udvalgte kunder á ca. 1-2 timers varighed.

Sammenstilling af analysens resultater.

Drøftelse af resultater med ledelse og medarbejdere.

Identifikation af forbedrings – og udviklingsområder.

Opgavekataloget.
 
 
 

           -  Site by WEBLEADER.DK  -
Konsulentfirmaet Ivan Bach   -   Nørre Allé 9, DK-8930 Randers NØ   -   Tel.: +45 53385530   -   Mail: konsulentfirmaet@ivanbach.com   -   CVR: 31219957

© www.ivanbach.com